Marina Ustka

ustka-marina-01

Wizualizacja Usteckiej Mariny

Nowa ustecka marina, wg ustaleń UM Ustka, miała by powstać w zachodniej części usteckiego portu. Budowa miała by być współfinansowana z nowego rozdania unijnego na lata 2014-2020.

Marina miała by być elementem strategii rozwoju portu w Ustce. Basen miałby powstać w okolicach obecnego basenu Węglowego i docelowo pomieścić około 100 jachtów. Oczywiście do dyspozycji ma być zaplecze dla żeglarzy oraz niewielka kładka łącząca oba baseny. Część pieniędzy na inwestycję miałby bowiem pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020. Miasto szacuje koszt budowy na około 45 mln brutto, a dofinansowanie unijne może wynieść około 40%, dlatego Ustka szuka inwestora który razem z miastem by sfinansował tą inwestycję. Urzędnicy z Ustki chcą również, aby tereny wokół mariny zostały przeznaczone pod usługi hotelowe i turystyczne.

W przyszłym roku w Ustce rozpocznie się budowa nowego basenu przeznaczonego dla rybaków. Koszt tej inwestycji to około 16 milionów złotych i ten projekt jest w całości finansowany z funduszy unijnych. Nowy basen rybacki pomieści do 50 jednostek. Pozwoli to na uwolnienie miejsca w przepełnionym obecnie basenie węglowym.