Błękitna Flaga 2015

Ustecka Plaża Wschodnia (już po raz kolejny), została wyróżniona Błękitną Flagą, czyli europejskim certyfikatem jakości, które nadawane jest kąpieliskom spełniającym najwyższe standardy w zakresie czystości wody czy bezpieczeństwa. W województwie pomorskim ten certyfikat, poza Ustką, otrzymały jedynie kąpieliska w Gdańsku, Sopocie, Jastrzębiej Górze i Władysławowie.

blekitna-flaga-ustka

Wyróżnienie dla kąpielisk i marin przyznawane jest od ponad 20 lat, ale tylko na jeden sezon. Do udziału w programie Blue Flag dane kąpielisko zgłosić mogą opiekunowie plaży. W celu zdobycia certyfikatu Blue Flag należy wykazać działania wpisujące się w wymagane kryteria w opisanych poniżej obszarach.
  • Działania na rzecz edukacji ekologicznej – Oferowanie wszelkich aktywności związanych z promowaniem edukacji o środowisku ma na celu zwiększenie świadomości lokalnej społeczności jak i turystów na temat użytkowania plaży oraz ochrony otaczającej przyrody. Działania obejmujące edukację ekologiczną i działania o charakterze informacyjnym powinny być skierowane do użytkowników obiektów, kadry zarządzającej, pracowników oraz biur podróży.
  • Jakość wody – Kryterium to polega na regularnym wykonywaniu badań jakości wody, których wyniki powinny być udostępnione dla osób odwiedzających kąpielisko.
  • Ekologiczne zarządzanie – Działania charakteryzujące się ekologicznym zarządzaniem można wykazać na wielu płaszczyznach jak i na wiele sposobów. Głównym celem jest zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne oraz wspieranie jego ochrony np. poprzez utrzymanie czystości na plaży, umieszczenie pojemników na śmieci umożliwiające segregację odpadów, czy też promowanie poruszania się publicznymi środkami komunikacji.
  • Bezpieczeństwo oraz jakość usług – Kryterium bezpieczeństwa oraz jakości oferowanych usług obejmuje kwestie takie jak ilość ratowników na plaży, dostęp do wyposażenia umożliwiającego udzielenie pierwszej pomocy, dostępność planów awaryjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom plaży, dostęp do plaży dla osób niepełnosprawnych i wiele innych. Kryterium to ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z kąpieliska jak i potwierdzenie jakości oferowanych usług w danym obiekcie.

Na poziomie krajowym rekomendacji do przyznania Błękitnej Flagi udziela jury złożone z upoważnionych przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Organizacji Turystycznej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Polskiego Związku Żeglarskiego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Polskiego Klubu Ekologicznego, Związku Miast i Gmin Morskich.

Ostateczną decyzję o przyznaniu Błękitnej Flagi podejmuje jury międzynarodowe z siedzibą w Kopenhadze, składające się z przedstawicieli Światowej Organizacji Turystycznej (WTO), Programu Ochrony Środowiska ONZ (UNEP), Międzynarodowej Rady Przemysłu Morskiego (ICOMIA), Międzynarodowej Federacji Ratownictwa Wodnego (ILS), Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), Komisji ds. Środowiska Parlamentu Europejskiego (EU), Europejskiej Unii na Rzecz Ochrony Wybrzeży (EUCC) oraz Fundacji na rzecz Edukacji Ekologicznej (FEE).